BY JORSSEN AND METROPOOL LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.*

Lage emissiezone (LEZ)

Een lage emissiezone (LEZ) of milieuzone is een afgebakend gebied waarin bepaalde voertuigen niet binnen mogen, of slechts onder bepaalde voorwaarden, omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. In deze gebieden wil men de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen verminderen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Wanneer u een lage emissiezone (LEZ) binnenrijdt met een niet-toegelaten voertuig krijgt u een boete. In België hebben we momenteel drie lage emissiezones, deze zijn Antwerpen, Gent en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De categorie en de euronorm (beiden vermeld op het inschrijvingsbewijs en de car-pass) van je wagen bepalen of je al dan niet binnen mag in de emissiezone. De toegangsregels gelden voor voertuigen van de categorieën M, N en T die op diesel, benzine of aardgas rijden. Het gaat hierbij om volgende categorieën:

 • Personenwagens (categorie M1)
 • Bussen en autocars (categorie M2 of M3)
 • Kampeerwagens (categorie (M1, M2 of M3)
 • Bestelwagens (categorie N1)
 • Vrachtwagens (categorie N2 of N3)
 • Landbouw- of bosbouwvoertuigen (categorie T)

Er zijn enkele uitzonderingen op de toegangsregels. Volgende voertuigen zijn altijd toegelaten tot een lage emissiezone (LEZ):

 • Alle andere voertuigcategorieën dan M, N en T zoals moto’s en bromfietsen
 • Elektrische voertuigen
 • Prioritaire voertuigen zoals ambulances, politie, brandweer,...
 • Voertuigen die vergunde uitzonderlijke transporten uitvoeren
 • Voertuigen van de Krijgsmacht