BY JORSSEN AND METROPOOL LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.*

Katalysator

Een katalysator bevindt zich onderaan je wagen en laat koolstofdioxide, stikstof en waterdamp oxideren naar niet schadelijke stoffen. Het zorgt dus dat de uitlaatgassen van je wagen minder schadelijk zijn. Na het zuiveringsproces, verlaten de resterende stoffen de auto via de uitlaat. Omdat er in de katalysator enkel chemische reacties kunnen plaatsvinden bij 500 graden Celsius, is het belangrijk om langere afstanden te rijden. Door lange afstanden af te leggen, krijgt de katalysator de kans om tot 500 graden Celsius op te warmen. Wanneer je enkel korte ritten rijdt, kan de katalysator zijn werk niet verrichten.

Nadat een katalysator verduurd is, kan er nog 90% gerecycleerd worden. De edelmetalen binnenin de katalysator, zijn kostbare metalen die opgekocht worden door recyclingbedrijven. Wanneer de katalysator een storing aangeeft of gewoonweg stuk is, blijven de edelmetalen steeds aanwezig omdat die metalen niet zelf verbruikt worden.

De katalysator is wettelijk verplicht en zorgt voor een aanzienlijke bijdragen van het milieu door zijn efficiënte werking. Het weghalen van de katalysator is dan ook illegaal.

Een kapotte katalysator moet tijdig vervangen worden om andere beschadigingen te voorkomen.  Daarbij moet een katalysator exact afgesteld zijn op het automodel om complicaties te vermijden.