BY JORSSEN AND METROPOOL LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.*

Gelijkvormigheidsattest

Elk voertuig dat in België wordt gemaakt of ingevoerd hoort over een gelijkvormigheidsattest te beschikken. Dit attest bewijst dat het voertuig voldoet aan de beschrijving van het PVG (Proces-verbaal van Goedkeuring).

Het document wordt afgeleverd door de constructeur of de officiële mandataris. Daarom zal ook de vorm en de kleur van dit attest verschillen naargelang het merk van de wagen. 

Het gelijkvormigheidsattest volgt altijd het voertuig, niet de eigenaar. Het is samen met de groene verzekeringskaart en het keuringsbewijs één van de documenten die altijd je wagen terug te vinden moet zijn.