BY JORSSEN AND METROPOOL LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.*

Diesel

Diesel en biodiesel hebben elk een andere samenstelling. De samenstelling heeft telkens een andere invloed op jouw auto maar het brandstofgebruik van de wagen zal onveranderlijk blijven als je gaat overschakelen van diesel naar biodiesel. Er zijn namelijk andere factoren die je verbruik wél beïnvloeden, zoals het rijgedrag van de bestuurder en bepaalde weersomstandigheden.

Belangrijk om te weten, is dat het gebruik van biodiesel brandstof, niet per se je auto toegankelijk maakt voor de lage-emissiezone. De nieuwe dieselbrandstoffen worden niet metee, gelinkt aan de definitie van lage-emissiezone.

Nochtans zijn wagens met Biodiesel wel milieuvriendelijker omdat ze een kleinere koolstofafdruk hebben ten opzichte van reguliere diesel. Bovendien zijn de verbrandingseigenschappen doorgaans beter. Net zoals bij andere brandstoffen, heeft Biodiesel ook een maximumprijs per dag die je kan raadplegen bij de FOD economie.

Momenteel wordt de biodiesel van de tweede generatie gebruikt omdat die gemaakt is van frituurvet en dieren afval. De biodiesel van eerste generatie werkte te concurrerend met de landbouw omdat de basis bestond uit koolzaad.

Er is ook een keerzijde aan de biodiesel, want om het te maken moeten er veel bossen sneuvelen. Enerzijds de ontbossing zelf, anderzijds is de CO2 uitstoot van biodiesel driemaal zo groot ten opzichte van reguliere diesel.