BY JORSSEN AND METROPOOL LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.*

Benzine

Het symbool voor benzine is verschillend dan voor diesel. Zo heeft de benzine brandstof een rond symbool en dieselbrandstof een vierkant symbool. Deze symbolen zijn over heel Europa van kracht. Binnenin de cirkel van Benzine, staat een E. De E staat voor het gehalte biobrandstof in de benzine. Het getal achter de E, zal wijzen op het percentage aan biobrandstof. Benzine 98 heeft een E5 en benzine 95 bevat een E10. De getallen 98 en 95 staan voor het octaan en heptaan gehalte, uitgedrukt in een %. Zo zal de Benzine 95 bestaan uit 95% octaan en 5% heptaan. 

Deze verhoudingen zijn belangrijk voor de impact op het zelfontbranding mechanisme van de motor. Hierbij zal een hoger octaangehalte niet zorgen voor een betere prestatie. De voorkeur van benzine is helemaal afhankelijk van de wagen, waarbij uw autoconstructeur best een antwoord biedt.